ZAKOŃCZYLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z CARMASIN.PL

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/03/17 in all areas

  1. 1 point
    Rozwiązanie tego problemu proste. Postępuj zgodnie z poradnikiem. Na początku przytrzymujemy przycisk "Windows" (obok przycisku Alt). Gdy już go trzymamy naciskamy przycisk R. Wtedy otworzy się program "Uruchom". Wpisujemy w nim "regedit". Oraz klikamy Enter. Powinno nam się wyświetlić takie okno: Naciskamy na "trójkąt" z lewej strony napisu HKEY_LOCAL_MACHINE. Gdy już to zrobiliśmy powinno być więcej podfolderów. Nas interesuje folder SOFTWARE robimy to samo. Powtarzamy to samo z folderem Wow6432Node. Później szukamy folderu o nazwie "LucasArts". Jeśli go nie mamy tworzymy go. Prawy Przycisk Myszy>Nowy>Klucz. I nazywamy go. Gdy już to zrobiliśmy robimy podfolder do folderu LucasArts. O nazwie Star War Battlefront II. Znowu tworzymy kolejny podfolder tym razem do Star Wars Battlefront II o nazwie 1.0 następnie klikamy Prawym Przyciskiem Myszy na okienko obok. (Oczywiście wcześniej mamy kliknąć jeden raz na podfolder 1.0) Następnie: I nazywamy tą wartość CD Key już blisko sukcesu. Klikamy na tą wartość dwa razy Lewym Przyciskiem Myszy. Wyskoczy nam okno, i wymyślamy własny klucz. Ważne by się trzymać tego wzoru: XXXX-XXX-XXX-XXXX-XXXX zamieniamy te "X" na swoje znaki, czyli liczby i litery. Ważne, aby to było jak we wzorze, czyli jak w niektórych miejscach są trzy X to tam muszą być trzy znaki np. A8B7-A1A-0J5-GOG1-BAB2 <-- nie kopiować tego.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00