ZAKOŃCZYLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z CARMASIN.PL

Sign in to follow this  
fOOXX

FAQ - Polish

Recommended Posts

fOOXX    18

FAQ - Frequently Asked Questions ab8hoHn.png.8d237bfe0891a350037b0bc8940f2074.png


1. Jak zmienić swój Nick na naszym serwerze głosowym?

 

◆ Wejdź w zakładkę: Connections -> Connect i w Nickname wpisz nazwę.

Nickname możesz również zmienić dwukrotnie na niego klikając, gdy już jesteś połączony z naszym serwerem.

 

2. Jak wyłączyć standardowe dźwięki klienta TeamSpeak 3?

 

◆ Wejdź w zakładkę: Settings -> Options -> Notifications -> Sound Pack -> Sounds deactived.

 

3. Jak dodać kogoś do listy znajomych?

 

◆ Klikamy prawy przycisk myszy na użytkowniku, którego chcemy dodać i klikamy opcję Add as Friend.

 

4. Jak dodać kogoś do listy zablokowanych?

 

◆ Klikamy prawy przycisk myszy na użytkowniku, którego chcemy dodać i klikamy opcje Add as Blocked.

 

5. Jak mogę wstawić sobie avatar?

 

◆ Klikamy prawy przycisk myszy na siebie i klikamy opcję Set Avatar.

 

6. Przed chwilą mnie użytkownicy słyszeli a teraz gdy próbuje mówić to nie słyszą, dlaczego?

 

◆ Prawdopodobnie masz Microphone Disabled. W tym momencie należy odpowiednio skalibrować mikrofon lub wejść w zakładkę Self, po czym wybrać Activate Microphone.

 

7. Jak ustawić, by znajomi słyszeli mnie dopiero po włączeniu odpowiedniego klawisza?

 

◆ Wejdź w zakładkę: Settings -> Options -> Capture -> zaznaczamy Push-To-Talk -> Klikamy w pole na prawo i wybieramy klawisz, za pomocą którego chcemy mówić.

 

8. Gdzie znaleźć pliki znajdujące się na kanale?

 

◆ Klikamy prawy przycisk myszy na kanał i wybieramy opcje Open File Browser.

 

9. Jak mogę poinformować swoich znajomych o tym, że odchodzę od komputera na jakiś czas?

 

◆ Wystarczy wybrać Toggle Away Status znajdujący się w lewym górnym rogu okna TS'a lub wejść w Self i wybrać Set Away.

 

10. Jak ustawić opis w statusie Away (zaraz wracam)?

 

◆ Klikamy Self -> Set Away i wybieramy Set Away Status, pojawi się okienko, w którym wpisujemy opis.

 

11. Jak zmniejszyć lub zwiększyć głośność danego użytkownika?

 

◆ Klikamy prawy przycisk myszy na użytkownika i wybieramy opcje Change Volume.

 

12. Jak mogę ustawić, by raz wpisane hasło zostało zapamiętane?

 

Klikamy Settings -> Options -> Security -> Save Channel Passwords. Hasło wpisujemy tylko za pierwszym razem, gdy zostanie hasło na kanale zmienione również wpisujemy je tylko przy pierwszym logowaniu.

 

13. Jak szybko wyłączyć sobie mikrofon?

 

◆ Wybieramy opcje Self i klikamy w Mute Microphone lub klikamy w Microphone z czerwonym krzyżykiem u góry TS'a.

 

14. Jak szybko wyciszyć wszystkich użytkowników na danym kanale?

 

◆ Wybieramy opcje Self i klikamy w Mute Speakers/Headphones lub klikamy w głośnik z czerwonym krzyżykiem u góry TS'a.

 

15. Jak włączyć nagrywanie rozmowy?

 

◆ Wybieramy opcje Tools -> Start Recording. Rozmowa powinna zapisać się w wybranym przez Ciebie miejscu.

 

16. Gdzie można zapisać adres naszego serwera TS3?

 

◆ Klikamy w Bookmarks -> Add Bookmark (Dane serwera powinny same się zapisać). Potem klikamy tylko Apply i OK.

 

17. Jak zmienić język klienta na polski?

 

◆ Aby tego dokonać należy ściągnąć polonizację. Po jej ściągnięciu i rozpakowaniu, plik musi zostać umieszczony w głównym folderze klienta TeamSpeak 3, w podfolderze o nazwie translations. Teraz wchodząc w górnym menu klienta w zakładkę: Settings -> Options -> Applications, możemy wybrać język polski. Zastosowanie zmian nastąpi po ponownym uruchomieniu klienta.

 

Description by bluE, 2017 © Team Ventum

Share this post


Link to post
Share on other sites

fOOXX    18
Temat został ZAMKNIĘTY. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, proszę o założenie nowego tematu.

Wszelkie uzasadnione reklamacje, pretensje, sugestie oraz rady przyjmuje Moderator działu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fOOXX    18
Temat został PODPIĘTY, ze względu na ciekawą zawartość w tym wątku.

Wszelkie uzasadnione reklamacje, pretensje, sugestie oraz rady przyjmuje Moderator działu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fOOXX    18
Temat został PODPIĘTY, ze względu na ciekawą zawartość w tym wątku.

Wszelkie uzasadnione reklamacje, pretensje, sugestie oraz rady przyjmuje Moderator działu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fOOXX    18
Temat został ODPIĘTY, ze względu na nieciekawą zawartość w tym wątku.

Wszelkie uzasadnione reklamacje, pretensje, sugestie oraz rady przyjmuje Moderator działu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

 • Similar Content

  • By fOOXX

   FAQ - Frequently Asked Questions 

   1. How to change your nick on our voice server?
    
   ◆ Go to the tab: Connections -> Connect and in Nickname enter the name.
   ◆ Your Nickname, you can also change by the double-clicking on it when you are already connected to our server.
    
   2. How to disable the standard TeamSpeak 3 client sounds?
    
   ◆ Go to the tab: Settings -> Options -> Notifications -> Sound Pack -> Sounds deactived.
    
   3. How to add someone to my friends list?
    
   ◆ Click the right mouse button on the user that you want to add and click Add as Friend.
    
   4. How to add someone to my blocked list?
    
   ◆ Click the right mouse button on the user that you want to add and click Add as Blocked.
    
   5. How can I set my avatar?
    
   ◆ Click the right mouse button on each other and click the option Set Avatar.
    
   6. Just a moment ago the users have heard me and now when i try to talk they can't hear me, why?
    
   ◆ You probably have Microphone Disabled. At this point you need to calibrate the microphone or enter the Self, then select Activate Microphone.
    
   7. How to set friends to hear me only after turning on the corresponding key?
    
   ◆ Go to the tab: Settings -> Options -> Capture -> select Push-To-Talk -> Click the box to the right and select the key, which we want to speak.
    
   8. Where to find the files on the channel?
    
   ◆ Click the right mouse button on the channel and select Open File Browser.
    
   9. How can I tell my friends that I'm leaving my computer for some time?
    
   ◆ Just select Toggle Away Status in the upper left corner of the TS window or enter Self and select Set Away.
    
   10. How to set status in Away Status?
    
   ◆ Click on Self -> Set Away and select Set Away Status, a window appears in which you can enter a description.
    
   11. How to reduce or increase the user's volume?
    
   ◆ Click the right mouse button on the user and select Change Volume.
    
   12. How can I set a password once saved?
    
   ◆ Click on Settings -> Options -> Security -> Save Channel Passwords. The password is only entered the first time when the password on the channel is changed also we enter it only at the first login.
    
   13. How to quickly turn off the microphone?
    
   ◆ Select Self and click Mute Microphone or click Microphone with a red cross at the top of TS.
    
   14. How to quickly mute all users on a given channel?
    
   ◆ Select Self and click Mute Speakers/Headphones or click in speaker with a red cross at the top of TS.
    
   15. How to enable recording of a conversation?
    
   ◆ Select Tools -> Start Recording. The conversation should save to the folder of your choice.
    
   16. Where can we save the address of our TS3 server?
    
   ◆ Click on Bookmarks -> Add Bookmark (Server data should save itself). Then click Apply and OK.
    
   Description by bluE, 2017 © Team Ventum